duminică, 29 martie 2015

ANALOGII (1)

-De la capcanele foto la formaţiuni plsmatice aeriene -Dealungul anilor cercetătorul şi biologul Alexandru Sift nu s-a mulţumit numai cu simpla fotografiere a acestor forme şi formaşiuni plasmatice stranii din pădura Baciu. El observînd copacii contorsionaţi ţi carbonizaţi într-un mod neobişnuit, în - zona epicentrală - şi el biolog fiind a încercat diferite metode de cercetare şi studiere a acestui fenomen bizar. Astfel el a inventat şi introdus metoda capcanelor foto în anul 1973. În varianta cea mai simplă această capcană foto este compusă dintr-un clişeu  de film  fotografic, alb-negru sau film X, pus între două lamele de sticlă, care se împachetează în hîrtie neagră, pentru ca să nu pătrundă lumina, ele se sigilează. Iar capcanele foto astfel pregătite sunt aşezarte pe solul  din zona activă timp de 5-10 zile. Lîngă aceste capcane foto la o anumită distanţă sunt expuse şi - capcane foto martor -.După developarea clişeelor fotografice din interiorul capcanelor foto, s-a constatat că aceste capcane au fost impresionate  de o ciudată radiaţie, a cărei origine n-a putut fi explicată de fizicieni.( foto 1).foto 1.
                                                                   
Marea surpriză a venit atunci cînd d-na dr.biolog Mărioara Godeanu a prezentat o -capcană foto- iradiată identic, obţinută în interiorul piramidei bioenergetice de la Piteşti. Care sunt asemănările între condiţiile energetice din pădurea Baciu şi efectele bioenergetice din această piramidă bioenergetică din Piteşti ?...
O altă surpriză deosebit de interesantă a apărut în anul 2007 ( august ) eu am reuşit ca să obţin în condiţii de laborator reproducrea efectului capcanelor foto.                                                                                 Schema aparaturii de laborator cu care a fost realizată capcana foto din august 2007- de Bukaresti Geza.

   Despre acest experimment se poate citi mai pe larg în primele postări de pe acest blog.

Reprzentări comparative ale capcanelor foto realizate dealungul anilor 1973-2007. imacinea color reprezintă una dintre capcanele foto realizate de mine în condiţii de laborator cu aparatură electrostatică.                              
La aceste imagini ale capcanelor foto dacă analizăm urmele punctiforme din aceste imagini aceste puncte colorate sunt înconjurate fiecare de un halou energetic maai închis la culoare.
Pentru comparaţie, pentru că aeastă postare se intitulează - De la capcanele foto la formaţiuni plasmatice aeriene-, prezint o imagine făcută în data de 02. iulie 1994, în jurul orei 14-14,15 unde este surprisă, undeva în aer o sferă de culoare închisă, probabil nagră. Acest plasmoid are o consistenţă redusă, fiind transparentă sau semitransparentă, astsfel încît se poate obserava cu uşurinţă conturul copacilor din spatele l său. Se remarcă de asemenea faptul, faptul că suprafaşa sferei plasmatice nu este uniformă, respectic haloul întunecat dinjurul său.                                          Foto  Bukaresti Geza - 02 iulie 1994.
Făcînd comparaţie între capcanele foto şi fotografiile realizate în zona pădurii Baciu se poate emite ipoteza că aceste apariţii ar avea la bază un fenomen electrostatic. Dar acest lucru totuţi nu se poae afirma cu certitudine, dar constituie un nou punct de pornire în cercetarea acesti fenomen.

P.S. Recomand celor care sunt interesaţi de tehnică,invenţii şi inovaţii, webb site-ul meu  www.bukarestigeza-Google Sites

miercuri, 25 martie 2015

Baciugeza: APARIŢII PLASMATCE ÎN ZONA EPICENTRALĂ

Baciugeza: APARIŢII PLASMATCE ÎN ZONA EPICENTRALĂ: APARIŢII PLASMATICE ÎN ZONA EPICENTRALĂ În general aceste forme sau formaţiuni plasmatice apar ori deasupra pădurii ori în zona activă prop...

APARIŢII PLASMATCE ÎN ZONA EPICENTRALĂ

APARIŢII PLASMATICE ÎN ZONA EPICENTRALĂ

În general aceste forme sau formaţiuni plasmatice apar ori deasupra pădurii ori în zona activă propiu zisă. Din păcate puţine sunt acele fotografii unde aceste forme sau formaţiuni plasmatice îşi fac apariţia în interiorul pădurii printre crengile copacilor. Eu în timp ce citeam cartea inginerului Florin Gheorghiţă - STRANIILE INTELIGENŢE INVIZIBILE - o fotografie mi-a atras în mod special.


Sursă  cartea - Florin Gheorghiţă - STRANIILE INTELIGENŢE INVIZIBILE - 

Foto - Aexandru Sift   10 octombrie 1976. (detaliu mărit ).Această fotografie a fost făcut de cître regretatul cercetător, biologul clujean Alexandru Sift în data de 10.10.1976. Această fotografie care a fost făcută în -zona epicetrală- a pădurii Baciu unde se află copacii contorsionaţi. În această imagine apar 3  forme plasmatice de culoare închisă, probabil neagră, în jurul unui copac contorsionat. Dar pentru că există numai această fotografie nu sepoate determina direcţia de deplasare a celor 3 sfere plasmatice. În acest caz se poate stabili numai dimensiunile sferelor în comparaţie cu copacul lîngă care ele se află. În urma studiilor mele proprii cît şi a cercetărilor mele de laborator, unde eu am încercat ca să reproduc într-un mod artificial, la o scară mai mică acest fenomen a contorsionării copacilor ddin această zonă. La prima vedere această fotografie mie îmi crează impresia de parcă aceste sfere s-ar învîrti în jurul copacilor în direcţia de contorsionare a copacilor din această zonă, adică în direcţia de mişcare a acelor ceasornicului, sau în direcţia de deplasare a Soarelui pe bolt a cerească. Probabil că aceste sfere s-au format undeva în zona activă, iar în timpul deplasării lor au evitat trunchiurile copacilor aflate în cale, pînă cîmd au ajuns în acest loc. Odată cu trecera timpului ele coboară pînă cînd ating solul şi se descompun. După cum se poate observa în această imagine aceste sfere nu au un contur bine definit. La o mărire corespunzătoare a imaginii pentru analiza fotografică sese poate observa că aceste sfere parcă sînt înconjurate de un fel de cîmp energetic propriu.  Aceste sfere fiind de culoare închisă nu au fost vizbile în timpul fotografieriiş dar au impresionat pelicula filmului foto, care mai sensibil ca ochiul uman datorită bromurii de argint care este mai sensibil ca ochiul uman. Despre experimentele mele de laborator voi scrie într-o postare viitoare.

duminică, 15 martie 2015

ANALIZA FOTORAFIILOR PE CALCULATOR

Această analiză se referă la prelucrarea imaginii pe calculator, a fotografiei pe care am făcut în data  de 26 martie 1994. Imaginea neprelucrată a acestei fotografii a fost deja prezentată în postarea anterioară în data de 10.03.2015. Fotografia reprezintă 3 sfere plasmatice, ce se deplasează în pădure printre crengile copacilor şi care la prima vedere par a avea dimensiuni total diferite. Acest gen de fotografie este relativ rară, unde formele sau formaţiunile plasmatice apar în ineriorul pădurii.


Cu ajutorul programului Emboss-Fotostyler am putut vedea mai multe detalii ce nu pot fi văzute în imaginea originală, neprelucrată pe calculator. Astfel se poate demonstra că apariţia a celor 3 stere plasmatice nu este vre-o greşeală de developare a filmului negativ. Aici se poate observa cu uşurinţă  crengile copacilor ce apar în interiorul sferelor semitransparente. Acest lucru sepoate vedea cel mai bine la sfera principală. Aici cele 3 sfere nu se află în aceiaşi plan geometric. Aici ele se înşiruie în zig-zag unul după altul. Probabil că aceste sfere plasmatice au aproape aceiaşi dimensiuni, numai că ele se află la distanţe diferite , faţă de puntul d observare, de unde ele au fost fotografiate. După cum apare în această imagine, cele 3 sfere au o traiectorie de deplasre prin care ele ocolesc trunchiurile copacilor de la marginea pădurii. Comparînd înălţimile diferite la care se află aceste sfer plasmatice, se mai poate observa că în timp ce ele se deplsează, au o tendinţă clară de coborîre. După ele mai parcurg încă cîţiva metrii, ating solul, în contact cu acesta ele se dezintegrează cu rapiditate, lăsînd pe sol urna lor de aterizare, care abia este vizibilă. Această fotografie a fost realizată în interiorul pădurii Baciu în imediata apropiere de zona activă. În general aceşti plasmoizi apar foarte rar în interiorul pădurii. De obicei aceste sfere plasmatice în cele mai multe cazuri aterizează în zona activă, pe cîmp deschis, unde ele se dezintegrează în contact cu solul. Iar urmele lăsate de ei pe sol după dezintegrare abia dacă sînt vizbile. Acestă fotografie de aceea a fost aleasă ca să fie prima imagine care să fie analizată şi prelucrată cu metoda Emboss-Fotostyler pentru că a fost considerată cra mai interesantă fotografie din acel an, adică din 1994. Această fotografie şi la ora actuală este considerată foarte interesantă pentru că rare ori sînt surprinse formaţiuni plasmatice în plină evoluţie aeriană, în interiorul pădurii. În general formaţiunile plasmatice au fost şi sînt întotdeauna mai interesante,decît apariţia în fotogrfie numai a unei simple sfer plasmatice.
P.S: - Pentru cei interesaţi de forme cît şi formaţiuni aeriene propriu-zise, despre ele pot vedea fotografii şi descrieri la postările mele de pe acest blog,-postări 2014.
- Iar pentru cei interesaţi de tehnică,invenţii etc, recomand siteul meu care este în curs de dezvoltare şi extindere:  bukarestigeza-Goole Sites

marți, 10 martie 2015

Baciugeza: APARIŢII PLASMATICE ÎN INTERIORUL PĂDURII

Baciugeza: APARIŢII PLASMATICE ÎN INTERIORUL PĂDURII: În mare majoritate a fotografilor, în general aceste forme sau formaţiuni plasmatice apar deasupra pădurii sau la marginea pădurii la o anum...

APARIŢII PLASMATICE ÎN INTERIORUL PĂDURII

În mare majoritate a fotografilor, în general aceste forme sau formaţiuni plasmatice apar deasupra pădurii sau la marginea pădurii la o anumită distanţă, fie ea mai mare sau mai mică lîngă copaci.Din păcate puţine sunt acele fotografii unde aceste forme plasmatice îşi fac apariţia în interiorul pădurii printre crengile opacilor.Această fotografie a fost făcută în data de 26  martie 1994 în jurul orei 13. Această imagine prezintă o formaţiune de 3 sfere de culoare întunecată dar transparentă. Această fotografie a fost prima mea fotografie  care a fost analizată pe calculator cu programul Emboss-Fotostyler la sediul din Tîrgu-Mureş a revistei RUFOR. Imaginea prelucrată pe calculator a evidenţiat că plasmoidul principal se află mai aproape de obiectivul aparatului de fotografiat decît cei doi plsmoizi secundari aflaţi deasuprasa. Tot odată s-a mai demonstrat prin această metodă că cele 3 sfere sunt dispuse spaţial, nesituîndu-se în acelaşi plan geometric cum pare acest lucru la prima vedere.

joi, 5 martie 2015

Formaţiune plasmatică tip cometă

Această fotografie a fost făcută în data de 28 august 1993. Fotografia a apărut în revista RUFOR nr.4/1994. În aceaczi înainte ca eu să ajung în pădure, cu o jumă tate de oră în urmă s-a oprit  o scurtă ploaie aversă de vară tîrzie. Înainte ca eu să fac această fotografie interesantă, mă deplasam pe o potecă la marginea pădurii Baciu, în apropierea -zonei active-. Pentru că mă îndreptam spre locul unde se află copacii contorsionaţi ca să recuperez cîteva capcane foto, pe care urma ca ulterior să developez acasă. Acest loc unde se află aceşti copaci contorsionaţi mai este denumită de către cercetători -Epicentrul zonei active-.După ce am recuperat capcanele foto şi am pus altelr noi în locul lor m-am întors ca să iess din pădure pe aceiaşi potecă pe care am intrat. Aş mai fi avvut numai cîţva metrii pînă să ies din pădure cînd , dintr-o dată am simţit că ceva trece cu o viteză foarte mare pe lîngă mine, la înălţimea capului meu. Pe acel ceva aşa am simţit de parcă acesta ar fi ţîşnit de undeva din spate, îndreptînduse înainte cu o viteză foarte mare. Interesant e că în momentul acela eu

nu am văzut nimic, numai am simţit prezenţa aceliu ceva invizibil, în plină deplasare rapidă. Bineînţeles că în acest caz pasăre nu putea să fie care zbura printre crengile copacilor pentru că eu ori ţi cum aţ fi observat. Dacă totuşi acolo ar fi fost o pasăre, atunci acesta ar fi trebuit ca să aibă o viteză care ar fi depăşit cu mult viteza sunetului,cea ce nu este în acest caz posibil. Pentru că mă aflam în pădurea Bacciu, mi-am dat seama imediat că aici în primul rînd este vorba despre fenomenele stranii ce se petrec în această zonă. Cum am avut la îndemînă pregătit aparatul de fotografiat am început ca să fotografiez în direcţia în care am presupus că că s-ar afla acestă formă plasmatică invizibilă care s-a deplasat lîngă mine cu o vieteză mare. În acel moment am făcut cîteva fotografii dar din care numai primele două sînt interesante. Într-adevăr am putut observa că pe lîngă mine a trecut şi în realitate o formă plasmatică, invzibilă iar acele lucruripe care eu am simţit atunci, sînt reale  şi acest lucru nu s-a petrecut numai în imaginaţia mea. Pe fotografie a apărut  sus în colţul drept, o formă plasmatică foarte interesantă, semănînd cu o cometă. Aici diferenţa e  că toate cometele au o coadă strălucitoare, iar această formă plasmatică, chiar dacă seamănă cu o cometă coada lui are o culoare închisă. Dimensiunile acestei forme plasmatice cît şi lungimea cozii cometei invizibile sepoate determina în comparaţie cu dimensiunile copacului din spatele ei. Iar viteza de deplasare se poate calcula în funcţie de timpul de expunere la care a fost reglat atunci aparatul de fotografiat, 1/60 cu f4. Pe cea de a doua fotogra fie se poate observa că această formaţiune de cometă invizibilă cum se descompune în timpul deplasării,timp de cîteva secunde. Aici se mai poate observa că cum dispare deja aşa numiăa coadă a cometei invizibile, iar culoarea părţii sferice s-a transformat într-o culoare alb-cenusie. Dar aici deja această formă plasmatică abia este vizbilă. Aceste fotografii fac parte din categoria fotografiilor rare ţi unicat, forma lor abătînduse de la formele globulare obiţnuite, ce apar în fotografile din această zonă. Această fotografie care a fost publicată în revista RUFOR este un detaliu mărit al acetei comete invizobile pentru ca ea să poate fi studiată mai amănunţit. Totodată această   fotogrrafie a fost prelucrată şi analizată în anul 1994, pe calculator cu metoda Emboss-Fotostyler la redacţia revistei Rufor. Iar în anul 2002 după această fotografie am făcut ţi o pictură, care a făcut parte din expoziţia mea personală despre fenomenele din pădurea Baciu, cu ocazia a 49 de ani de la cercetarea fenomenului. Acestă expoziţie de pictură a fost dedicat în amintetrea biologului clujean Alexandru Sift, cel care a început cercetările încă din anul 1953. Acestă fotografie este prezentată împreună cu pictura expoziţiei.